Home » Bez kategorii

DYPLOM 100 Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych

Written By: sq9kdo on Marzec 22, 2018 No Comment

Dyplom
„100 Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych”
1918 – 2018
„100 Anniversary of Forming the Polish Air Forces”
1918 – 2018

Zalążki Polskich Siły Powietrzne zaczęto tworzyć jeszcze przed uzyskaniem niepodległości przez Polskę. Wielu Polskich pilotów i personelu lotniczego służyło w jednostkach lotniczych  w armiach zaborczych. Pierwszy lot bojowy odbył się w dniu 5 listopada 1918 r. Równolegle utworzono wówczas Dowództwo Wojsk Lotniczych. Podczas Kampanii wrześniowej polscy piloci zestrzelili ponad 200 samolotów niemieckich. Po klęsce wrześniowej wielu pilotów i członków personelu lotniczego przedostało się do Franci a następnie do Wielkiej Brytanii. Gdzie przeszli intensywne szkolenie i brali czynny udział w Bitwie o Anglię.

W czasie powietrznych walk o Anglie polscy piloci zestrzelili 110 niemieckich samolotów, najwięcej spośród dywizjonów myśliwskich biorących bezpośredni udział w walkach powietrznych. Jednak po zakończeniu działań wojennych w wielkiej paradzie zwycięzców zabrakło przedstawicieli Wojska Polskiego. Po wojnie rząd Wielkiej Brytanii za użyczenie samolotów, paliwa, amunicji, wyżywienia, umundurowania i zakwaterowania kazał zapłacić 107 650 000 funtów. Kwota ta została pokryta z rezerw polskiego złota wywiezionego w roku 1939 i zdeponowanego w Kanadzie.

Liga Obrony Kraju oraz Warszawski Oddział Terenowy PZK dla upamiętnienia 100 Rocznicy utworzenia Polskich Sił Zbrojnych wydawać będą dyplom pn. „100 Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych”.

Dyplom dostępny jest dla wszystkich stacji nadawczych i nasłuchowych. Łączności będzie można przeprowadzać od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. z czasowymi stacja nadawczymi posiadających następujące znaki wywoławcze:

– SP3ØØPAF Dywizjon Bombowy „Ziemi mazowieckiej”,
via SP5PSL

– SP3Ø1PAF Dywizjon  Bombowy „Ziemi Pomorskiej im. Obrońców Warszawy”,
via SP5PEP

– SP3Ø2PAF Dywizjon Myśliwski „Poznański”,
via SP5KCR

– SP3Ø3PAF Dywizjon Myśliwski „Warszawski im. Tadeusza Kościuszki”,
via SP5KCR

– SP3Ø4PAF Dywizjon Bombowy „Ziemi Śląskiej im. Ks. Józefa Poniatowskiego”,
via SP5KCR

– SP3Ø5PAF Dywizjon Bombowy „Ziemi Wielkopolskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”,
via SP5KCR

– SP3Ø6PAF Dywizjon Myśliwski „Toruński”,
via SP2KJH

– SP3Ø7PAF Dywizjon Myśliwski Nocny „Lwowskich Puchaczy”,
via SP9KAO

– SP3Ø8PAF Dywizjon Myśliwski „Krakowski”,
via SP5KCR

– SP3Ø9PAF Dywizjon Współpracy „Ziemi Czerwińskiej”,
via SP5KCR

– SP315PAF Dywizjon Myśliwski „Dębliński”,
via SP5KCR

– SP316PAF Dywizjon Myśliwski „Warszawski”,
via SP5PWA

– SP317PAF Dywizjon Myśliwski „Wileński”,
via SP5KCR

– SP318PAF Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy „Gdański”
via SP5KCR

– SP663PAF Dywizjon Samolotów Artylerii
via SP5KCR

– SP1ØØPFT Polski Zespół Myśliwski – Polish Fighting Team
via SP5KCR

W czasie Akcji Dyplomowej łączności można przeprowadzać na wszystkich pasmach KF, emisjami CW, SSB, DIGITAL (PSK, RTTY, FT-8) z wyjątkiem Packet Radio i Echolink oraz łączności typu „cross band” i „cross mode”.
Z każdą stacją można powtórzyć łączność na każdym paśmie KF lub inną emisją.

Dyplom wydawany będzie w następujących kategoriach:
– za nawiązanie łączności lub nasłuchów dowolna emisją i na dowolnym paśmie KF,
– za nawiązanie łączności lub nasłuchów emisją CW na dowolnym paśmie KF,
– za nawiązanie łączności lub nasłuchów emisją SSB na dowolnym paśmie KF,
– za nawiązanie łączności lub nasłuchów emisja PSK, RTTY, FT-8 na dowolnym paśmie KF,

Dla uzyskania dyplomu przez stacje nadawcze i SWL niezbędne jest nawiązanie łączności lub nasłuchów w określonym terminie niżej wymienionej liczby łączności:

Dla stacje polskich (SP)                     – 9 QSO,
Dla stacje Europejskich (EU)            – 6 QSO,
Dla stacje z poza Europy (DX)          – 3 QSO,

Dyplom „100 Rocznica Utworzenia Polskich Sił Powietrznych” wydawany jest bezpłatnie w postaci elektronicznej, za pośrednictwem PLATFORMY – http://logsp.pzk.org.pl.
Dyplom stanowi format arkusza A3.

Dla stacji chcących uzyskać dyplom w formie papierowej należy złożyć do zgłoszenia (GRC) wysłać pocztą do Menagera ds. dyplomów WOT PZK na adres:

Warszawski Oddział Terenowy PZK
Skrytka Pocztowa 636
Warszawa 00-950
Polska

Opłata za dyplom papierowy stacje krajowe:
opłata dla stacji krajowych wynosi 20,00 PLN którą  należy przelać na następujące konto bankowe:
Volkswagen Bank Direct: 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001
Proszę podać znak wywoławczy jako wskazanie nadawcy z dopiskiem „AWARD 100 PAF” np.: SP5PWA – AWARD 100 PAF
Kserokopię przelewu oraz zgłoszenie (GRC) należy przesłać do wydawcy dyplomu.

Opłata za dyplom papierowy stacje zagraniczne:
– opłata za dyplom  „ 100 Rocznicy Utworzenia Polskich Siły Powietrznych” wynosi 10 €, 10 nowych kuponów IRC lub 12$.
Opłatę należy przelać na następujące konto bankowe:
Volkswagen Bank Direct: 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001
Proszę podać znak wywoławczy jako wskazanie nadawcy z dopiskiem „AWARD 100 PAF”
np.: SP5KCR – AWARD 100 PAF
Kserokopię przelewu oraz zgłoszenie (GRC) należy przesłać do wydawcy dyplomu.

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Add to Yahoo!

Comments are closed.

  Copyright ©2009 Tarnowski Klub Krótkofalowców i Modelarzy LOK – SP9KAO, All rights reserved.| Powered by WordPress| Gandhi theme by Techblissonline.com| Correct by sq9aor